Zavolejte nám

Rostlinná výroba, evidence pozemků

Rostlinná výroba

Společnost hospo­daří na výměře 1840 hek­tarů zeměděl­ské půdy. Z uve­dené míry při­padá 1386 ha na půdu ornou a 454 ha zau­jí­ma­jí trvalé travní porosty.

Na orné půdě se pěs­tu­jí převážně obil­niny, pšenice na 550 ha, ječ­men na 90 ha a žito na dvaceti hek­tarech. Na 146 hek­tarech najdeme cukrovou řepu, na 160 ha je ose­ta řep­ka a 48 ha patří jílkům pěs­to­vaným na semeno.

Pro potře­by živočišné výro­by slouží 217 hek­tarů silážní kukuřice, 111 ha vojtěšky a 44 ha luskovi­noobil­ných směsek.

ZEPO Bohuslavice, a.s.

SENÁŽE 2020 — Grass Silage

Kontakt

Zepo Bohuslavice a.s.
Adresa:
Bohuslavice 67, 549 06 Bohuslavice nad Metují
Objednávky výrobků potravinářské výroby
zepo.vyrobna@seznam.cz
Telefon (potravinářská výroba)
+420 491 475 133
IČ:
25295560
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová složka B 1859, dne 30. října 1998.

Napište nám

© 2024 ZEPO Bohuslavice, a.s. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeusertagphone-handsetcross-circle